นักเรียนอยู่ผิดชั้น หรือลงทะเบียนผิดชั้น ต้องการเปลี่ยนไปชั้นที่ต้องการต้องทำอย่างไร